Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Beadcenter

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.beadcenter.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Beadcenter

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

 Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  Beadcenter is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Beadcenter

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met  Beadcenter te mogen claimen of te veronderstellen.

Beadcenter streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op de website van  Beadcenter onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Beadcenter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Recht van retour:

Na ontvangst van het product heeft U 14 dagen de tijd om het product retour te sturen

Het dient binnen 14 dagen na aankoop gemeld te worden en daarna heeft u dan nog 14 dagen de tijd om het product ongebruikt in de originele verpakking voorzien van eventuele labels te retourneren

Na ontvangst van de goederen storten wij het geld terug

Wijzigingen

 Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www. beadcenter.nl/ op deze pagina.